Słownik pojęć kryptowalutowych

Adres Bitcoin służy do wysyłania i odbierania transakcji Bitcoin. Składa się z sekwencji liter (małych i wielkich liter) i cyfr, ale może być również reprezentowany jako kod QR (patrz poniżej).

Dowiedz się, jak wyglądają i jak tworzone są adresy Bitcoin.

zdecentralizowana, internetowa waluta peer-to-peer z oprogramowaniem open source. Dowiedz się więcej, co to jest Bitcoin i jak może być wykorzystywany.

“bankomat Bitcoin”. Podobnie jak bankomat, umozliwia on wymianę walut inflacyjnych na Bitcoiny.

jest to lista wszystkich bloków, które zostały wydobyte od czasu, kiedy powstał Bitcoin. Wszystkie transakcje Bitcoin są wyświetlane w ramach Blockchain w celu zapewnienia transparentności (przejrzystości) sieci. Poszczególne bloki są wydobywane przez górnikow i dodawane do poprzedzających je bloków łańcucha (blockchain – łańcuch bloków)

Grupa transakcji Bitcoin, które miały miejsce w określonym czasie. Średnia wynosi około 10 minut. Górnicy przetwarzają transakcje Bitcoin nie jeden po drugim, ale w grupach („blokach”).

pierwszy, historyczny block sieci Bitcoin

Indeks cen Bitcoin, pokazujący cenę Bitcoina w stosunku do wielu innych walut krypto i fiducjarnych.

Skrócona nazwa Bitcoin, a także jednostka dla 1 Bitcoin.

Forma organizacji, w której występuje organ kontrolny – jedna strona, grupa, organ. VISA, Paypal, ApplePay to przykłady scentralizowanych systemów płatności. Scentralizowane organizacje przeciwstawiają się zdecentralizowanym systemom.

Forma organizacji, która nie wymaga od żadnej strony ani grupy, ani organu do kontrolowania usług. Bitcoin jest zdecentralizowaną siecią, ponieważ żadna firma, rząd ani jednostka nie stworzyła go ani go nie kontroluje. Zarządzanie Bitcoinem opiera się na społeczności, a jej kod jest otwarty (open source).

kryptowaluta z psem Shiba Inu ze znanego internetowego mema „Doge”. Jeden z altcoinów.

Miejsce wymiany walut. Giełdy Bitcoin służą do wymiany tradycyjnych walut na Bitcoin i vice versa lub do wymiany jednych kryptowalut na inne kryptowaluty (giełdy krypto-krypto).

Funkcja sktrótów na sekundę – szybkośc obliczania hashy postrzegana jako jednostka wydajności koparek kryptowalutowych. W trakcie wydobywania kryptowalut wyznacza się tzw. funkcję skrótu (hash) zgodnie z algorytmem SHA 2/SHA-265

Każdy portfel Bitcoin działający na urządzeniu podłączonym do Internetu jest uważany za „gorący” (w przeciwieństwie do portfela offline lub „zimnego”). Gorące portfele powinny być zabezpieczone przez użytkowników, ponieważ środki na tych portfelach podlegają zagrożeniom bezpieczeństwa ze strony innych użytkowników w sieci.

Wyspecjalizowany użytkownik Bitcoin posługujący się komputerem lub grupą komputerów, które 1) zbierają oczekujące transakcje na bloki w celu ich przetworzenia i 2) weryfikują bloki tworzone przez innych górników. Górnicy są zachęcani do wykonywania tej pracy, ponieważ zbierają wszystkie opłaty transakcyjne (związane z transakcjami w blokach) i są nagradzani nowymi bitcoinami w ramach nagród blokowych.

Matematyczny proces (funkcja) wykorzystywany przez górników na blokach w celu zabezpieczenia sieci i utrzymania bezpieczeństwa sieci. Termin „hash”odnosi się również do unikalnego identyfikatora transakcji Bitcoin. Hashowanie to działanie polegające na wykonywaniu funkcji skrótu w celu wyprowadzania danych. Funkcje hash są wykorzystywane w celu potwierdzenia i przetworzenia transakcji Bitcoin.

Poziom wydajności sprzętu komputerowego wykorzystywanego do wydobywania Bitcoin wyrażony w hash / sekundę.

Strona wejściowa danej transakcji Bitcoin. Jest to ta strona, z której pochodzi płatność Bitcoin. Zwykle jest wyrażana za pomocą adresu Bitcoin.

Alfanumeryczny ciąg znaków, który służy do podpisywania i identyfikowania transakcji w sieci Biotcoin. To, w połączeniu z kluczem publicznym, służy do cyfrowej komunikacji i dokończenia transakcji Bitcoin. Dowiedz się więcej.

używany w połączeniu z kluczem prywatnym, a także znany jako adres Bitcoin. Dowiedz się więcej. Klucze publiczne pozwalają odbierać bitcoiny od innych użytkowników. Dowiedz się więcej.

Obraz, zwykle kwadratowy, który cyfrowo reprezentuje klucz publiczny lub prywatny Bitcoin. Kody QR są podobne do kodów paskowych znalezionych na produktach fizycznych i mogą być skanowane przez aparaty cyfrowe na smartfonach lub komputerach.

skrypt, strona internetowa, która w zamaian za np. oglądanie reklam zapewnia znikome części Bitcoina jako wynagrodzenie. Pozyskiwanie kryptowalut w ten sposób odbywa się zwykle w postaci godzinnych lub dziennych depozytów kilku Satoshi (patrz poniżej).

Jedna z praktycznych technik bezpiecznej komunikacji w informatyce. Bitcoin i inne kryptowaluty są związane z kryptografią, ponieważ wykorzystują matematykę do zabezpieczania informacji. W ramach Bitcoin kryptografia tworzy i zabezpiecza portfele, podpisuje wszystkie transakcje i weryfikuje każdą transakcję na blockchain.

Cyfrowa waluta korzystająca z kryptografii do zapewnienia bezpieczeństwa i weryfikacji transakcji w swojej sieci. Bitcoin to pierwsza krypto-waluta. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut gotówkowych, kryptowaluta nie wymaga banku centralnego ani żadnego innego scentralizowanego organu do zapewnienia bezpieczeństwa lub utrzymania kontroli nad podażą pieniędzy. Dowiedz się więcej o kryptowalutach.

napisany przez Satoshi Nakamoto w 2008 roku, opisuje oryginalny plan i protokół Bitcoin.

Możliwość płacenia za rzeczy w bardzo małych kwotach dzięki temu, że Bitcoin może zostać wyrażany do 8 miejsc po przecinku. Mikrotransakcje są zwykle stosowane w kasynach internetowych Bitcoin, zapewniając graczom możliwość zdeponowania i zagrania ułamkami Bitcoina.

Proces tworzenia (wydobywania) nowych bitcoinów za pomocą sprzętu komputerowego.

Jedna z pierwszych giełd Bitcoin, która została zlikwidowan po tym, jak ponad 850 000 użytkowników zostało pozbawionych swoich Bitcoinów lub okradzionych – na łączną kwotę ponad 450 000 000 USD w tamtym czasie.

Podczas wydobywania nowych bitcoinów górnik może ubiegać się o nowe monety w nowym bloku jako nagrodę za pomoc w dodaniu nowych bitcoinów do obiegu. Ilość Bitcoin, którą górnicy zarabiają podczas tworzenia bloku (oczekujących transakcji) to nagroda w sumie 1) dotacji blokowej (w formie nowo „wybitych” satoshi) oraz wszystkich opłat transakcyjnych związanych z transakcjami zawartymi w tym bloku.

Oprogramowanie rozpowszechniane bezpłatnie, którego kod jest publicznie dostępny do edycji, użytkowania i udostępniania. Kod Bitcoin jest open source.

Czasami nazywany „opłatą górnika”. Opłata transakcyjna to kwota Bitcoin uwzględniona w każdej transakcji przez użytkowników i zebrana przez górników. Opłaty te są wykorzystywane do zachęcania górników do dodania transakcji do bloku. Dowiedz się więcej.

Strona wyjściowa danej transakcji Bitcoin. Jest stroną, do której wysyłana jest płatność Bitcoin. Zwykle jest to wyrażane za pomocą adresu Bitcoin.

Typ sieci, w której uczestnicy komunikują się bezpośrednio ze sobą, zamiast z centralnym serwerem. Sieć Bitcoin to sieć typu peer to peer.

Jedna z metod przechowywania Bitcoinów. Założenie lub zakup portfela Bitcoin jest zazwyczaj pierwszym krokiem dla każdego, kto chce kupić Bitcoiny lub mieć do nich dostęp. Istnieją różne rodzaje portfeli – online, offline (oprogramowanie), sprzętowe i papierowe – każdy z nich o różnym poziomie bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej i skorzystaj z porównywarki portfeli sprzętowych Bitcoin.

Magazyn offline, zimny portfel – portfel, w którym klucze prywatne są drukowane na kartce papieru lub ręcznie dołączane do innego fizycznego nośnika w celu przechowywania w trybie offline. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów trzymania krypto-waluty.

każda transakcja musi zostać potwierdzona i wpisana do rejestru (bloku) a nastepnie do łańcucha bloków.

wydobycie kryptowaluty, zanim będzie ona publicznie dostępna, generalnie wykonywana przez jej twórcę.

Zbiór oficjalnych zasad określających sposób komunikacji uczestników w danej sieci. Protokół Bitcoin’a określa, w jaki sposób każdy węzeł łączy się z innymi, dostarczanie bitcoinów w określonym czasie, a także definiuje inne aspekty sieci.

Lista numerów identyfikacyjnych, transakcji, sald i innych  powiązanych danych. Łańcych bloków Bitcoina jest unikalnym rejestrem,który jest rozproszony, zdecentralizowany i publiczny.

Bitcoinowy „cent”, najmniejsza forma bitcoinów. Jeden Bitcoin to milion Satoshi.

Specyficzna funkcja mieszająca używana w procesie wydobywania w celu zabezpieczenia transakcji bitcoin.

alternatywa dla Blockchaina, używana do celów testowania.

Wpis w blockchain opisujący transfer bitcoinów z jednego adresu na inny. Transakcje Bitcoin mogą zawierać kilka wejść i wyjść.

Transakcja bitcoinowa zostaje potwierdzona po tym, jak została włączona do bloku na blockchain przez górnika. Każdy kolejny blok dodany do łańcucha blokowego jest kolejnym potwierdzeniem dla tej transakcji. 6+ zatwierdzeń jest ogólnie akceptowanych dla transakcji do jej ostatecznego sfinalizowania.

Liczba rzeczywista określająca, jak trudno jest znaleźć nowy blok w odniesieniu do tego, który jest najłatwiejszy do odnalezienia. Im większa trudnośc bloku, tym wieksza trudność całej sieci.

jednostka mikrobitcoina (0.000001 BTC)

„Normalne” waluty, takie jak złotówki, dolary lub funty, które mają określoną wartość na scentralizowanych rynkach i w ramach gospodarek poszczególnych państw.

komputer podłączony do sieci Bitcoin w celu wprowadzania i przetwarzania transakcji.

Sposób przechowywania zasobów cyfrowych offline – bez połączenia z Internetem. Typowy cold storage obejmuje dyski USB, komputery offline lub papierowe portfele. Taki rodzaj przechowywania kryptowalut uznawany jest za najbezpieczniejszą metodę, szczególnie w przypadku sald portfeli, które planujesz pozostawić nietknięte przez dłuższy okres czasu (liczony na przykład w latach).

CzasNaKrypto.pl
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0